Song of Youth (2021) เพลงรักวสันต์หยก
Song of Youth (2021) เพลงรักวสันต์หยก
0/5 • 5 / 10 IMDb
Overview

ในรัชสมัยของจักรพรรดิหลงชิงในราชวงศ์หมิง (กลางทศวรรษ 1500) Lin Shao Chun เป็นลูกสาวของเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ครั้งหนึ่งเคยทรงอำนาจ หลังจากถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินและทุจริต พ่อของเธอและคนอื่นๆ

SEASON 1
Cast
For You
0 Comments
1 Reviews
Reviewed by อ้อยใจ จํารูญ 0 / 5 1 day ago

YouFlix

แอพศูนย์รวมความบันเทิง หนัง ซีรีย์ ช่องสด มากมาย

Download
Sign in to your account


OR

Reset Password

Are you new here ? Sign-up