Club Zero (2023) ชมรมหมายเลข..สูญ
Club Zero (2023) ชมรมหมายเลข..สูญ
0/5 • 5.7 / 10 IMDb
Overview

โนวัค เข้าร่วมเป็นพนักงานในโรงเรียนประจำนานาชาติเพื่อสอนวิชาการรับประทานอย่างมีสติ เธอแนะนำว่าการกินน้อยย่อมดีต่อสุขภาพกว่า ก่อนที่ครูคนอื่นจะเริ่มรู้ตัวอย่างช้า ๆ ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น และในตอนที่ผู้ปกครองเริ่มรู้ตัว คลับ ซีโร่ ก็เกิดขึ้นมาเสียแล้ว

Cast
For You
0 Comments
0 Reviews

YouFlix

แอพศูนย์รวมความบันเทิง หนัง ซีรีย์ ช่องสด มากมาย

Download
Sign in to your account


OR

Reset Password

Are you new here ? Sign-up